Wychowawca, który:
nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi,
nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy,
nie żąda, a zapytuje,
przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak